PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA OPȚIONALĂ LIMBA MODERNĂ  ,,LIMBA NEOELENĂ ȘI GRECIA TURISTICĂ” pentru filiera tehnologică, licee economice, profilul Servicii-Turism, curriculum la decizia școlii pentru clasele a IX-a – a XII-a –  aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 3180/13.02.2013