PROGRAMA ȘCOLARĂ LIMBĂ MODERNĂ 3 ,,LIMBA NEOGREACĂ”, curricula școlară pentru clasa a IX-a –  aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 5201/24.12.2002