PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU LIMBA MODERNĂ, DISCIPLINA OPȚIONALĂ  ,,LIMBA NEOELENĂ ȘI CIVILIZAȚIA GRECIEI ANTICE”, curriculum la decizia școlii pentru ciclurile gimnazial și liceal, clasele a V-a – a XII-a, filieră teoretică, alte filiere și profiluri, –  aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 3180/13.02.2013