PROGRAMA ȘCOLARĂ LIMBĂ MODERNĂ 3, filiera teoretică – specializarea filologie, conține 2 programe școlare – A și B, ,,LIMBA NEOGREACĂ”, clasele a X-a – a XII-a – aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 5201/24.12.