Uniunea Elenă din România câștigă două noi proiecte

Departamentul pentru Relații Interetnice (D.R.I.) – Guvernul României, a dat startul la începutul lunii iulie a concursului de proiecte 2020, sesiunea AUGUST – SEPTEMBRIE”.
        Au fost eligibile organizaţiile, asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial din România care desfăşoară acţiuni care se încadrează în aria de competenţă a Departamentului pentru Relaţii Interetnice și au inclus în statutul propriu prevederi specifice acestui domeniu:
   Printre alte cerințe, se menționa că, sunt eligibile spre a beneficia de finanţări nerambursabile, în principal propunerile de proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și proiectele de combatere a intoleranței care corespund strict sferei de competenţă şi de atribuțiile DRI şi care pot fi finanţate conform Hotărârii Guvernului nr. 138/2020 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, și care sunt întocmite conform Ghidului de finanţare şi conțin toate anexele solicitate.
    De asemenea, în Ghidul de Finanțare înaintat participanților, exista specificare că, Departamentul pentru Relații Interetnice va finanța proiectele interetnice, care vor avea în vedere încadrarea în una sau mai multe dintre priorităţile anului 2020:
        – promovarea educaţiei în limba maternă și a educației interculturale prin metode non-formale;
     – promovarea dialogului intercultural, inclusiv prin artă (teatru, film, arte plastice, muzică etc.);
        – cunoaşterea și promovarea patrimoniului cultural material şi imaterial al minorităţilor naţionale din România;
        – promovarea drepturilor minorităților naționale;
        – promovarea limbii, istoriei și tradițiilor minorităților naționale;
        – promovarea participării tinerilor minoritari la viața comunităților din care provin;
        – promovarea mijloacelor de comunicare și a publicațiilor minorităților naționale.

      Uniunea Elenă din România a propus Departamentului pentru Relații Ineretnice două noi proiecte, pe care, cu multă bucurie, le-am aflat în “Lista proiectelor câștigătoare în Sesiunea AUGUST-SEPTEMBRIE 2020”, afișată în data de 2 septembrie pe site-ul D.R.I. Acestea sunt:
               1. Proiectul cu titlul “REVOLUȚIA ELENĂ PE PĂMÂNT ROMÂNESC”, prilejuit de împlinirea anul viitor a 200 de ani de la izbucnirea insurecției antiotomane a grecilor și creștinilor din Imperiul Otoman, eveniment cunoscut în istoriografie ca REVOLUȚIA DE LA 1821.
           2. Proiectul cu titlul “STUDII BIZANTINE ȘI POST-BIZANTINE”, volum omagial dedicat aniversării a 10 ani de la lansarea proiectului Studii Bizantine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *